Metoder

Som psykolog tilbyder jeg kognitiv adfærdsterapi og metakognitiv terapi og har efteruddannelse i og omfattende erfaring med begge metoder. Med udgangspunkt i vores første samtale vil jeg vurdere, hvilken metode der vil være det bedste match til dig og dine udfordringer.

Kognitiv adfærdsterapi

Kognition betyder tænkning og beskriver alle de mentale processer, der foregår, når vi erfarer og tænker noget om os selv og den verden, vi er en del af.

Inden for en kognitiv referenceramme antages det, at der altid er en sammenhæng mellem tanker, følelser, kropslige reaktioner og adfærd. I et kognitivt terapiforløb er hovedformålet at ændre uhensigtsmæssige tanker, følelser og den adfærd, der er knyttet dertil. Man antager, at tanker, følelser, kropslige reaktioner og adfærd gensidigt påvirker hinanden –  og således vil det påvirke de øvrige komponenter, når man ændrer én af dem.

Vi vil sammen kigge på, hvad dine symptomer og udfordringer er, og på den baggrund tilpasser jeg et kognitivt forløb, så det hjælper dig med lige det, der giver mening for dig.

Læse mere om kognitiv adfærdsterapi.

Metakognitiv terapi

Metakognitiv terapi (forkortet MCT) bygger på mange års nyere forskning omkring menneskets opmærksomhed og tænkning.

I et metakognitivt terapiforløb lærer man at forholde sig til sine tanker på en ny måde. Metakognitiv terapi er effektivt til børn, unge og voksne mennesker, som har tendens til at bekymre sig meget, da man i et metakognitivt forløb lærer, at selv om man får en tanke, behøver man ikke give den opmærksomhed.

Vi vil gennem dialog og øvelser, hvorfor du bekymrer dig og hvilken værdi, du tillægger det at bekymre sig, og du vil lære at lade dine bekymringer være.

Læs mere om metakognitiv terapi.

Har du spørgsmål eller brug for en uforpligtende snak, hvor vi kan afklare, om jeg kan hjælpe dig, er du meget velkommen til at ringe eller skrive til mig.

Behandlingsområder