Børnepsykolog

børnepsykolog

Som børnepsykolog i Helsingør har jeg mødt mange forældre, som har stået over for komplekse beslutninger vedrørende deres børns mentale sundhed og trivsel. Det kan være svært at navigere i de forskellige udfordringer, ens barn kan stå over for i løbet af sin udvikling. Som erfaren børnepsykolog er jeg her for at give jeres barn den nødvendige psykologhjælp. Samtidig tilbyder jeg den nødvendige støtte til forældre, så de får en bedre forståelse af deres barns psykologiske behov, og hvordan de kan håndtere disse bedre.

Den rette børnepsykolog

En central del af at træffe informerede beslutninger er at vælge en børne- og ungepsykolog, der har den rette specialisering og erfaring. At behandle børn med mentale udfordringer kræver en særlig tilgang og ekspertise for at sikre deres trivsel og velvære.

En af de mest almindelige mentale udfordringer hos børn er angst, som kan have betydelige konsekvenser for deres daglige liv og trivsel. For at imødegå disse udfordringer tilbyder jeg forskellige former for terapi og støtte, der er skræddersyet til dit barns behov.

I er meget velkomne til at kontakte mig for en uforpligtende, afklarende snak. Så kan vi finde ud af, om jeg er den rette til at hjælpe jer og og jeres barn. Vi vil i givet fald også tale om, hvordan jeg kan hjælpe. Og hvis det viser sig, at jeg ikke er det rigtige valg, har jeg helt sikkert en klar idé om hvem eller hvad, der kan hjælpe jer.

Metakognitiv behandling af angst

En moderne tilgang til behandling af angst hos børn er metakognitiv terapi. Denne terapiform fokuserer på børns tankeprocesser omkring deres angst og adskiller sig dermed fra mere traditionelle tilgange, der primært fokuserer på tankernes indhold. Metakognitiv terapi hjælper børn med at identificere og udfordre de uhensigtsmæssige tanke- og adfærdsmønstre, der vedligeholder deres angst. Mit arbejde som børnepsykolog er bl.a.  at lære børnene at genkende deres triggere og adskille bekymringstanker fra problemløsningstanker. Således vil terapien dem med at udvikle sunde strategier til håndtering af angst.

Et trygt og støttende miljø

Som børnepsykolog er det vigtigt at skabe et trygt og støttende miljø, hvor børn og unge føler sig set og hørt. Det er en central del af behandlingen, så barnet føler sig frit til at udtrykke sine følelser og bekymringer uden frygt for dom eller kritik.

Jeg arbejder med evidensbaserede metoder og tilpasser mine tilgange for at imødekomme hvert barns unikke behov. Målet er at facilitere sunde coping-strategier og fremme barnets mentale velvære.

Forældrenes rolle i behandlingen

Som forælder spiller du en vigtig rolle i behandlingsprocessen. Du holdes informeret om dit barns fremskridt og involveres aktivt i udviklingen af strategier til at støtte dit barns trivsel derhjemme. Dette samarbejde mellem forælder og børnepsykolog er afgørende for at sikre en sammenhængende behandling, der bliver integreret effektivt i barnets daglige liv.

En bred vifte af udfordringer

Ud over angst kan børn opleve en række forskellige mentale udfordringer – fx depression, adfærdsproblemer, sociale vanskeligheder og problemer med afhængighed af spil. Derfor er det afgørende, at børnepsykologer har en bred vifte af erfaring og ekspertise for at kunne imødekomme disse forskellige behov.

Hvornår er det tid til at søge hjælp?

Når det kommer til at beslutte, hvornår det er tid til at søge hjælp til ens barn, er det vigtigt at være opmærksom på vedvarende ændringer i barnets adfærd, humør eller sociale interaktioner, der påvirker deres daglige liv.

Behandlingen af børn med mentale udfordringer handler ikke kun om at lindre øjeblikkelige symptomer, men også om at give barnet nogle værktøjer til at håndtere fremtidige udfordringer. Dette kræver en langsigtet tilgang, der fokuserer på at styrke barnets mestringsevner og trivsel på lang sigt.

I sidste ende handler behandlingen af børn med mentale udfordringer om at skabe et støttende og inkluderende miljø, hvor børnene føler sig set, hørt og forstået, og hvor de kan få den nødvendige støtte til at trives og udvikle sig. Det vil jeg som børnepsykolog meget gerne hjælpe med.

Jeg får som børnepsykolog typisk henvendelser fra forældre fra Helsingør og det øvrige Nordsjælland, der søger rådgivning vedrørende deres barn.

børnepsykolog

Fem punkter, der er vigtige i behandlingen af børn med mentale udfordringer:

 1. Identifikation af triggere
  Hjælp barnet med at identificere de situationer eller tanker, der udløser deres angst eller bekymringer.
 2. Udvikling af bevidsthed om tankeprocesser
  Undervis barnet i at genkende og adskille bekymringstanker fra problemløsningstanker for at bryde de negative tankecyklusser.
 3. Forældresamarbejde
  Forældrene skal involveres aktivt i behandlingsprocessen og arbejd sammen om at udvikle strategier til at støtte barnets trivsel og udvikling.
 4. Skabelse af et trygt miljø
  Skab en atmosfære præget af tillid og accept, hvor barnet føler sig tryg ved at udtrykke sine følelser og bekymringer.
 5. Langsigtet målsætning
  Fokusér ikke kun på at lindre øjeblikkelige symptomer, men også på at hjælpe barnet med at udvikle sunde strategier til at håndtere fremtidige udfordringer og styrke deres generelle trivsel på lang sigt.

Har du spørgsmål eller brug for en uforpligtende snak, hvor vi kan afklare, om jeg kan hjælpe dig, er du meget velkommen til at ringe eller skrive til mig.