OCD - overvejende kompulsiv type

ocd overvejende kompulsiv

Overvejende kompulsiv OCD er en af tre typer OCD. De to andre er overvejende obsessiv OCD (“pure O”) og OCD – blandet type.

Overvejende kompulsiv OCD og tvangshandlinger

Hos nogle OCD-ramte er der flest tvangshandlinger, også kaldet kompulsioner. Det kalder man for overvejende kompulsiv OCD. Af og til bliver tvangshandlingerne synlige for den, der er ramt – og af og til også for dem, der er tæt på. Men tvangshandlinger kan også være skjulte, så andre end den OCD-ramte ikke umiddelbart opdager dem. Eksempler på dette kan være repetitive remser eller at skulle tænke på noget godt for at neutralisere en tvangstanke. 

Målet med tvangshandlingerne er som regel at opnå ro eller en følelse af, at det er godt nok. Denne følelse kalder man “just right”. Målet kan også være at undgå noget, man frygter, for eksempel at sprede bakterier, smitte eller “ulækkerhed” eller at være skyld i indbrud, brand eller vandskade.

Eksempler på tvangshandlinger

  • Tjekkeadfærd, hvor man tjekker om døre, komfur, vandhaner, stearinlys eller stikkontakter er lukkede og slukkede.
  • Overdreven grundig og/eller hyppig håndvask.
  • Hyppig og/eller grundig rengøring af genstande, hvor man for eksempel renser eller vasker sin mobiltelefon, computer, taske eller andre genstande.
  • Undgåelse. For eksempel vil nogle OCD-ramte forsøge at undgå bakterier/“ulækkerhed” ved at bruge ærmet eller et stykke papir, når de rører dørhåndtaget eller vandhanen. Eller nogle vil undgå at tænde stearinlys derhjemme eller bruge glattejern eller hårtørrer af frygt for at glemme at slukke dem igen og således være skyld i en brand.
  • Sikkerhedsspørgsmål, ofte til de nærmeste. Eksempler på sikkerhedsspørgsmål kan være: “Tror du, mine hænder er helt rene nu?”, “tror du, jeg kom til at træde i eller røre noget beskidt eller ulækkert?” og “Er du sikker på, at døren er låst?”.
  • At neutralisere en tvangstanke ved at tænke på noget godt.
  • Remser, feks. bestemte ting, man skal sige til sig selv eller andre i en bestemt rækkefølge.
  • Lykke/ ulykkestal og gentagelser med henblik på at undgå ulykkestal.
  • Nogle OCD-ramte vil bede deres pårørende udføre deres tjekkeadfærd – for eksempel gå en runde inden sengetid og tjekke, at døre er låste og stikkontakter er slukkede. Mange med OCD stoler mere på andres vurdering end på deres egen, fordi følelsen af tvivl ofte er stærk hos personer med OCD.

OCD er tidskrævende

De fleste OCD-ramte har lidelsen i flere år, før de søger behandling. Ritualer vil typisk starte i det små og blive gradvist mere tidskrævende og grundige, og der vil komme flere ritualer til. Det bliver derfor svært for den OCD-ramte selv at vurdere, om der er tale om ritualiseret eller overdreven adfærd, fordi der sker en gradvis optrapning og tilvænning til et gradvist større omfang af ritualer. Når tvangshandlinger og ritualer gennem behandlingen gradvist mindskes, indtil de til sidst er helt væk, oplever folk typisk en stor lettelse og kan blive helt overraskede over at opdage, hvor meget ritualerne tidligere fyldte i deres liv.

ocd overvejende kompulsiv

10 gode råd mod OCD

I behandlingen af OCD er det vigtigt at erkende, at tvangstanker er en del af lidelsen, men at reaktionen på disse tanker kan forstærke symptomerne. At undlade at handle på tvangstanker og reducere antallet af tvangshandlinger er en effektiv strategi til at mindske OCD’s indflydelse.

OCD kan fremkalde intense følelser af angst og ubehag, men det er vigtigt at forstå, at disse følelser er en naturlig del af lidelsen. Tilladelse til at opleve og acceptere disse følelser uden at reagere impulsivt kan hjælpe med at reducere OCD-symptomerne over tid.

At undgå situationer eller aktiviteter på grund af OCD-symptomerne kan forværre lidelsen og give OCD større kontrol over ens liv. En vigtig del af behandlingen er at udfordre og modarbejde disse undgåelsesadfærd for at genoprette en normal livsførelse.

Tanker og mentale billeder, der opstår i forbindelse med OCD, skal anerkendes som netop det – tanker. Det er vigtigt at forstå, at tankerne ikke nødvendigvis afspejler virkeligheden og derfor ikke bør diktere ens adfærd.

I behandlingen af OCD er det afgørende at forstå, at tankerne i sig selv ikke er farlige eller forkerte. Det er ens reaktion på disse tanker, der kan bidrage til at forværre lidelsen. Accept af alle former for tanker, uden at dømme dem, er en central del af behandlingen.

At forsøge at kontrollere eller undertrykke tvangstanker kan have den modsatte effekt og forværre symptomerne på OCD. Det er vigtigt at lære at acceptere og lade tankerne passere uden at reagere på dem impulsivt.

OCD kan føre til kropslige fornemmelser og ubehag, men det er vigtigt at lære at acceptere disse fornemmelser uden at reagere med tvangshandlinger. Mindfulness-øvelser kan være en effektiv metode til at håndtere disse kropslige symptomer.

At lære at stole på ens sanser og hukommelse er en vigtig del af behandlingen af OCD. Tvivl om ens evne til at huske eller opfatte virkeligheden kan forværre symptomerne, og derfor er det vigtigt at genopbygge tilliden til disse mentale processer.

I behandlingen af OCD er det afgørende at fokusere på at styrke ens ressourcer og investere tid i aktiviteter og relationer, der giver livet mening og glæde. Dette kan hjælpe med at modvirke OCD’s negative indflydelse og genoprette en følelse af kontrol.

Stress kan forværre symptomerne på OCD og derfor er det vigtigt at være opmærksom på ens stressniveau og søge måder at reducere det på. Stressreduktion kan hjælpe med at mindske OCD-symptomerne og øge effektiviteten af behandlingen.

Har du spørgsmål eller brug for en uforpligtende snak, hvor vi kan afklare, om jeg kan hjælpe dig, er du meget velkommen til at ringe eller skrive til mig.